Noteikumi un Nosacījumi

Šis Lietotāja līgums (turpmāk – Līgums) regulē attiecības starp pakalpojuma īpašnieku (turpmāk Fungamez), no vienas puses, un pakalpojuma lietotāju (turpmāk Lietotājs) no otras puses. Izmantojot Fungamez pakalpojumu, Lietotājs piekrīt šī līguma noteikumiem, ja Lietotājs nepiekrīt šī Līguma noteikumiem, Lietotājs aicināts neizmantot Fungamez pakalpojumu. Fungamez maksas pierakstīšanas pakalpojumi ir pieejami tikai pilngadīgajiem Latvijas pilsoņiem vai nerezidentiem, kuri ir iegādājušies mobilos pakalpojumus Latvijā. Fungamez ir maksas pierakstīšanas pakalpojums. Pakalpojuma maksa ir 2.90 eiro/nedēļā. Sms ziņa par pierakstīšanās pakalpojuma pagarināšanu tiek nosūtīta automātiski uz Lietotāja numuru. Pierakstīšanās līgums un abonēšanas termiņi tiek atjaunoti reizi septiņās dienās, un jaunajā pierakstīšanās termiņā ir jāiemaksā kārtējā pierakstīšanās abonentmaksa. Pierakstīšanās distances līgums ir spēkā esošs līdz tam brīdim, kad to aptur vai atceļ pakalpojuma pircējs vai Fungamez.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no pierakstīšanās Līguma. Lai to veiktu, Lietotājam uz numuru 1897 ir jānosūta īsziņa (sms) STOP GMZ (var tikts piemērots standarta tarifs). Nosūtot šādu sms, Lietotājs atteiksies no Fungamez piedāvātā pierakstīšanās pakalpojuma. Piekļuve Fungamez pakalpojumam lietotājam tiek nodrošināta tikai ar aktīvu pierakstīšanās pakalpojumu. Izmantojot Fungamez pakalpojumu, Lietotājs piekrīt šī līguma noteikumiem: Lietotājs izmantojot Fungamez maksas pierakstīšanas pakalpojumu pēc brīvas gribas un savu atbildību.

Ja Lietotājs nezināmu iemeslu dēļ atsakās no pakalpojuma (pārtrauc) pierakstīšanās pakalpojumu, Fungamez neatgriež nekādus finanšu līdzekļus.

Fungamez nenes nekādu juridisku vai materiālu atbildību par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu (ieskaitot tiešos, neparedzētos vai izrietošus zaudējumus, zaudēto peļņu un citus riskus, pat ja Fungamez tika brīdināts par šādu zaudējumu iespējamību).

Lietotājs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Fungamez maksas pierakstīšanas pakalpojuma lietošanu,

Lietotājs piekrīt un uzņemas atbildību, ka viņš nekad un ne pie kādiem apstākļiem neizmantos sniegtos materiālus nekādiem komerciāliem vai citu labumu mērķiem.

Ja kādu nezināmu iemeslu dēļ (tajā skaitā “force majeure”) pakalpojums nefunkcionē, kā tam pienāktos, Fungamez patur sev tiesības apturēt, vai aizturēt pakalpojumu, līdz situācijas labošanai. Lietotājs piekrīt, ka apturot viņa pielaidi vietnes pakalpojumiem saskaņā ar jebkuriem pārkāpumiem, ir Fungamez tiesīgs aizliegt abonentam pielaidi pakalpojuma materiāliem arī turpmāk (pierakstīšanās atjaunošanas iespēja). Ja Lietotājs nezināmu iemeslu dēļ atsakās no pakalpojuma (pārtrauc) pierakstīšanās Šo nosacījumu un noteikumu kopums ir uzskatāma par pušu savstarpēji noslēgtā sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kuri netiek saglabāti, bet, kuriem ir informatīva forma pirms pakalpojuma saņemšanas. Noteikumi abām pusēm ir saistoši un stājās spēkā šādā redakcijā brīdī, kad klients ir atzīmējis lauku, kur piekrīt noteikumiem un ir veicis pakalpojuma pasūtījumu un ir spēkā esošs līdz brīdim, kamēr beidzas dotā pakalpojuma vai servisa darbības termiņš. Lai saņemtu pieprasīto piekļuvi, vietnes pakalpojuma ņēmējs veic tā servisa samaksu saskaņā ar uzrādīto cenrādi, kas ir uzrādīta ieskaitot visus, patreizējos nodokļu maksājumus. Uz augstāk minēto servisu attiecas Latvijas noteikumi par distances līgumu. Pakalpojuma saņēmējam nav tiesības atteikties no pakalpojuma, saistībā ar pierakstīšanās pakalpojuma lietošanas īpatnībām un kuras padara atteikšanās tiesības par nerealizējamām. Sniegtā pierakstīšanās pakalpojuma raksturam web vietnē ir izglītojošs saturs. Pierakstīšanās pakalpojuma pirkšana (abonēšana) nozīmē abonenta neatsaucamu piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai