Používateľské podmienky

Používateľské podmienky
Na naše FunGamez služby sa vzťahujú Všeobecné pravidlá a Akčné pravidlá.
Keď vidíte niektorú z našich kampaní na internete, môžete sa zaregistrovať do našej služby cez SMS (textovou správou). Môžete vložiť číslo Vášho mobilného telefónu na našich vstupných stránkach. Následne dostanete bezplatnú správu s podmienkami služby. Ak súhlasíte s touto správou, zašlite kľúčové slovo “PRIMA” na skrátené číslo 7404, čím potvrdíte členstvo v službe a súhlasíte so Všeobecnými podmienkami a Akčnými podmienkami.
Poplatky za predplatné FunGamez sú splatné týždenne v určitej výške. Budú Vám poslané 4 týždenné správy (s príslušnými nákladmi), ktoré budú obsahovať stiahnuteľné položky s obsahom.
Služba je predplatná. Môže byť vypovedaná používateľom. Používateľ môže zrušiť registráciu zaslaním anulovacej správy na skrátené číslo, na ktorom je on/ona registrovaný (napr. SMS PRIMA STOP na 7404). Pre viac informácií možno konzultovať Všeobecné podmienky na web stránke. Ďalší spôsob ako zrušiť registráciu je kontaktovať náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom. V tomto prípade vždy uveďte svoje číslo mobilného telefónu. Kontaktné údaje možno nájsť na web stránke v oddelení “Kontakt” alebo “Akčné podmienky”.